Zadanie 1
pokój ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 4m x3,4m x 2,6 m. w pokoju są dwa okna o wymoarach 1,2m x 1,4m oraz drzwi o szerokości 0,95m i wysokości 2 m. ile minimum rolek tapety o wymoarach 0,5 m x 10m trzeba kupić na wytapetowanie ścian tego pokoju ?
zadanie 2
w czasie burzy spadł deszcz wypełniający prostopadłościanny pojemnik o wymoarach 2m x 1m x 5 cm do wysokości do wysokości 2 cm. zakładając że kropla deszczu miała obiętość 20 mm³ oblicz ile kropli deszczu spadłó do tego pojemnika ...

PROSZĘ O szybkę rozwiązanie tego zadania !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T21:32:26+01:00
Zad 1
P1 - pole ściany 4mx2,6m
P2 - pole ściany 3,4mx2,6m
P3 - pole okna 1,2mx1,4m
P4 - pole drzwi 0,95mx2m
P5 - pole tapety w rolce 0,5mx10m
Pc - powierzchnia ścian do tapetowania (bez okien i drzwi)

P1=4m*2,6m=10,4m²
P2=3,4m*2,6m=8,84m²
P3=1,2m*1,4m=1,68m²
P4=0,95m*2m=1,9m²
P5=0,5m*10m=5m²

Pc= 2*P1+2*P2-2*P3-P4
Pc= 2*10,4m²+2*8,84m²-2*1,68m²-1,9m² = 20,8+17,68-3,36-1,9=33,22m²

33,22m² powierzchni dzielimy przez 5m² i wychodzi ilość rolek tapety
33,22 /5 =6,644 rolki

odp. musimy kupić 7 rolek tapetyZad 2

objętość wody w pojemniku 200cmx100cmx2cm
V=200cm*100cm*2cm=40000cm³
kropla deszczu ma 20mm³ = 0,02cm³

40000cm³/0,02cm³= 2000000kropli (2 miliony)