Zdanie z j. francuskiego !
1. Podaj formę bezokolicznika każdego z podanych czasowników i określ do której grupy należy lub czy jest czasownikiem posiłkowym. Czasowniki : fites, parle, veux, finissons, ont, dois, s'appellent, allons, peux, sont.

2. Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania:
a) Est-ce que tu as un correspondant francois ?
b) Ils sont anglais ?
c) Est-ce que vous etes etudiants ?
d) Combien il de CD-rom ?
e) Tu as une maison au Portugal ?
f) Vous y allez ce soir ?
g) Est-ce que tes amies font du foot ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T21:13:50+01:00
Fites-
parle - parler 1grupa
veux- vouloir- 2 grupa c zasownik posilkowy
finissons- finir- 2 grupa
ont- avoir- 3 grupa
dois- devoir- 3 grupa posilkowy
s'appellent- s'appeller- 1 grupA, CZASOWNIk zwrotny
allons- aller 1 grupa
peux- pouvoir-2 grupa posilkowy
sont- etre-

1.Oui, j'ai correspondant.
2.Non, ils sont francais
3.Oui, je suis etudiante.
4. 4cd-roms
5. Non, j'ai la maison a la Pologne.
6. Oui j' y vais.


Pozdrawiam

1 4 1