Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T22:44:48+01:00
MnO2 + 4HCl ---> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Masa molowa MnO2 to 87g/mol.
Z równania reakcji wynika, że z jednego mola MnO2 (czyli 87g) powstanie 1 mol Cl2.

10g MnO2 - x moli Cl2
87g MnO2 - 1mol MnO2


x = 0,115 mola
15 3 15