Rowerzysta wyjechał z miejscowości A o godzinie 11.15 i jechał drogą do miejscowości B ze stałą prędkością 20km/h. Pół godziny później z A wyruszył samochód i jechał do B z prędkością 60km/h.
Jaka będzie odległość między rowerzystą a samochodem o 13.00?

2

Odpowiedzi

2010-03-19T21:06:56+01:00
Od 11h15 do 13h00 jest 1h45min czyli 1 3/4 h (7/4h)
od 11h45 do 14h00 jest 1h15 min czyli 1 i 1/4h (5/4h)

s=v*t (droga=predkosc*czas)

rowerzysta przejechal
Sr=20km/h*7/4h=35km

samochod przejechal
Ss=60km/h*5/4h=75km

75km-35km=40km

Odp:między rowerzystą a samochodem będzie odległość 40km.

licze na naj ;)
1 5 1
2010-03-19T21:32:00+01:00
Dane: Prędkość roweru = Vr = 20 km/h Prędkość samochodu = Vs = 60 km/h
Godzina wyjazdu roweru = 11.15 Godzina wyjazdu samochodu = 11.45
Szukane: Różnica odległości między pojazdami o godzinie 13.00 = Ss-Sr

Od godziny 11.15 do godziny 13.00 mija 1h45min czyli 1,75h
V=S/t S=V*t Sr = 1,75h * 20hm/h = 35 km

Od godziny 11.45 do godziny 13.00 mija 1h15min czyli 1,25h
Ss = 1,25h * 60km/h = 75km

Ss - Sr = 75km - 35km = 40km

Odległość ta będzie wynosiła 40 km.
1 5 1