Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Cato
  • Rozwiązujący
2010-03-19T21:40:43+01:00
1. Rolnictwo ekstensywne uprawia się w USA głównie na preriach, przy dużej mechanizacji pracy i malych jej zasobach oraz małym nakładzie środków finansowych. Od rolnictwa intensywnego różni się mniejszym nakładem kapitału i siły roboczej, w rolnictwie ekstensywnym nie stosuje się sztucznych środków ochrony roslin i nawozów sztucznych.
2.
1. Jest największym producentem zywności na świecie
2. Posiada wielkie złoża węgla kamiennego, złoża ropy i gazu ziemnego, złoża rud miedzi, uranu, molibdenu, wanadu, wolframu, siarki, fosforytów, soli potasowych i soli kamiennej, które przetwarza i sprzedaje
3. Ma bardzo dobrze rozwiniety przemysł elektromaszynowy, samochodowy, petrochemiczny, elektroniczny, energetyczny, lotniczy i kosmiczny, maszynowy, metalurgiczny, włókienniczy, chemiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, drzewny, celulozowo-papierniczy oraz spożywczy.
4. Dobrze prosperująca turystyka wewnętrzna i zagraniczna
5. Handel zagraniczny z większością państw świata
2 5 2