Pomóżcie.

Zadanie:1

Podaj
a)Liczbę atomową
b)liczbę powłok elektronowych
c) liczbę elektronów
d) l. elektronów walencyjnych
e) symbol pierwiastka
f)opis graficzny
poniżej postawionej konfiguracji elektronowej pierwiastka
1s²2s²2p⁶3s²3p⁵
2) Zapisz symbolicznie ( za pomocą liczb kwantowych: głównej i orbitalnej) konfiguracja elektronową następujących pierwiastków:
N,Al,Ar,Br

3) Podaj zapis graficzny konfiguracji elektronowej pierwiastków z zad.2.

4) Do pierwiastka o liczbia atomowej z=16 i l. masowej A=34 oblicz liczbę protonów, neutronów, elektronów i nukleonów.
5) Oblicz masę atomu tlenu w gramach wiedząc,że masa atomowa tlenu wynosi 15,9994 u.
6) Oblicz masę atomową wodoru,wiedząc,ze masa atomu wodoru wynynosi 1,673 x 10 ( do -24 potęgi) g.
7)Oblicz masę cząsteczkową węglanu wapnia CaCO₃
8)Oblicz masę cząsteczkową kwasu siarkowego (VI) H₂SO₄

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T22:20:51+01:00
Zad 1
a) 17
b) 3 powłoki
c) 17
d) 7
e) Cl
f) w jednej kratce dwie strzałki to jest 1s² następnie ponownie jedna kratka i dwie strzałki to jest 2s² następnie 3 kratki połączone a w każdej po dwie strzałki to jest 2s⁶, i znów 1 kratka z dwoma strzałkami i 3 kratki i 5 strzałek (w pierwszej dwie, w drugiej dwie a w trzeciej 1)

zad 2
₇N= 1s²2s²2p³
₁₃Al=1s²2s²2p⁶3s²3p¹
₁₈Ar = 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶
₃₅Br = 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²3d¹⁰4p⁵

zad3
w jednej kratce dwie strzałki to jest 1s² następnie ponownie jedna kratka i dwie strzałki to jest 2s² następnie 3 kratki połączone a w każdej kratce po jednej strzałce

w jednej kratce dwie strzałki to jest 1s² następnie ponownie jedna kratka i dwie strzałki to jest 2s² następnie 3 kratki połączone a w każdej po dwie strzałki to jest 2s⁶, i znów 1 kratka z dwoma strzałkami i 3 kratki i 1 strzałka

w jednej kratce dwie strzałki to jest 1s² następnie ponownie jedna kratka i dwie strzałki to jest 2s² następnie 3 kratki połączone a w każdej po dwie strzałki to jest 2s⁶, i znów 1 kratka z dwoma strzałkami i 3 kratki i 6 strzałek

w jednej kratce dwie strzałki to jest 1s² następnie ponownie jedna kratka i dwie strzałki to jest 2s² następnie 3 kratki połączone a w każdej po dwie strzałki to jest 2s⁶, i znów 1 kratka z dwoma strzałkami i 3 kratki i 6 strzałek to jest 3s⁶ znów 1 kratka z dwoma strzałkami a następnie 5 kratek (połączone) i w każdej kratce po 2 strzałki to jest 3d10 a następnie 3 kratki i 5 strzałek (w pierwszej dwie, w drugiej dwie a w trzeciej 1)

zadanie 4
liczba protonów 16
liczba elektronów 16
liczba neutronów 18
liczba nukleonów 34
zadania 5 i 6 nie wiem bardzo przepraszam

zadanie 7
mCaCO₃=40 + 12 + (3*16) = 100g/mol

zadanie 8
mH2SO4=(2*1)+32+(4*16) = 98 g/mol
4 4 4