1...
Aby obliczyć, ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 od niej mniejszą i otrzymamy wynik podzielić przez 2.
a) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.
b) Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt.

2..
Pięć lat temu Ania miała dwa razy mniej lat niż będzie miała za 5 lat. Ułóż równie pozwalające obliczyć obecny wiek Ani. Rozwiąż to równanie.

3..
Jeden z boków prostokąta jest o 3 cm dłuższy, a drugi o 1dm krótszy od boku pewnego kwadratu. Pole prostokąta jest o 170 dm kwadratowych mniejsze od pola kwadratu. Oblicz obwód tego prostokąta.

Proszę o pomoc. Potrzebuję to na dzisiaj do 22.00
Daje naj naj naj...
Proszę o pomoc. Proszę...

3

Odpowiedzi

2010-03-19T21:59:40+01:00
1. ( w nawiasach kwadratowych masz potęgę danej liczby)
a) n - liczba boków wielokąta
(n*(n-3))/2 = (n[2] - 3n)/2 = 0,5n[2] - 1,5n
b) n = 30
(30*(30-3))/2 = 405
Trzydziestokąt będzie miał 405 przekątnych.

2. x - wiek Ani

2(x-5) = x+5
2x-10 = x+5
2x-15 = x
-15 = x
x = 15
Ania ma teraz 15 lat
2010-03-19T22:00:26+01:00
1.
a)
n- liczba boków
(n*(n-3))/2 =
b)
(30*27)/2=405
2.
x - wiek ani
x -5= (x+ 5)/2

x -5= (x+ 5)/2 |*2
2x - 10 = x + 5
x=15
ania ma 15 lat
3.
x - bok prostokata
y drugi bok prostokata
z - bok kwadratu
x+0,3 dm
y-1dm= z

mija 22 a prosiles o rozwiazania do tej godziny wiec wysylam to co zdolalem wyliczyc


Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T22:02:13+01:00