Astronauta o masie 100kg odbywa spacer w przestrzeni. Znajduje się w odległości 10m od statku kosmicznego. Aby powrócić na pokład,rzuca w przestrzeń w stronę ''od'' statku klucz o masie 1kg z prędkością 5m/s.

Będę wdzięczna o szybkom odpowiedz. Dziękuje.

1

Odpowiedzi

2010-03-19T21:50:32+01:00
Dane: Szukane:
M=100kg, v₂=?
m=1kg, t=?
v1=5m/s,
s=10m,


a)Wyjaśnij dlaczego astronauta zacznie się poruszać w stronę statku?

-Po rzuceniu klucza w kierunku od statku, astronauta zacznie poruszać się w kierunku statku dzięki zasadzie zachowania pędu, która mówi, że pod nieobecność sił zewnętrznych <czyli w układzie izolowanym> geometryczna <wektorowa> suma pędów musi pozostawać stała.

-Przed wyrzuceniem klucza wynosiła 0, aby wynosić 0 również po wyrzuceniu człowiek i klucz muszą poruszać się w przeciwnych kierunkach. W czasie rzutu astronauta sam się
od tego klucza odpycha w kierunku przeciwnym.
pęd przed:

M*0 + m*0 = m*v1 + M*v2
0 = mv1 + Mv2
M*v2 = - m*v1
v2 = - m*v1/M = - 1kg*5m/s//100kg = 0,05m/s

-Prędkość kosmonauty wyniesie 0,05m/s = 5cm/s

b)Ile czasu minie nim dotrze do statku?

s = v *t
t = s/v = 10m/0,05m/s = 200 s = 3min 20s

-Pokonanie odległości 10m zabierze kosmonaucie
200s. = 3min. 20s.


Mam nadzieję, że pomogłam. ;))