Moglibyście przetłumaczyć ten tekst? Please...

Easter is the most important annual religious feast in the Christian liturgical year. According to Christian scripture, Jesus was resurrected from the dead on the third day after his crucifixion. Some Christians celebrate this resurrection on Easter Day or Easter Sunday, two days after Good Friday and three days after Maundy Thursday. Easter also refers to the season of the church year called Eastertide or the Easter Season. Traditionally the Easter Season lasted for the forty days from Easter Day until Ascension Day but now officially lasts for the fifty days until Pentecost. The first week of the Easter Season is known as Easter Week or the Octave of Easter. Easter also marks the end of Lent, a season of fasting, prayer, and penance.

2

Odpowiedzi

2010-03-19T23:28:38+01:00
Wielkanoc jest najważniejszym dorocznym świętem religijnym w chrześcijańskim roku liturgicznym. Według chrześcijańskiego Pisma Świętego, Jezus został wskrzeszony z martwych trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. Niektórzy chrześcijanie świętują ten dzien zmartwychwstania w dniu Paschy lub niedzielę wielkanocną, dwa dni po Wielkim Piątku i trzy dni po Wielkim Czwartku. Wielkanoc odnosi się również do pory roku, kościół nazywa to okresem świąt wielkanocnych lub okresem wielkanocnym. Tradycyjnie okres wielkanocny trwał czterdzieści dni od Wielkanocy do Wniebowstąpienia, ale teraz oficjalnie trwa przez pięćdziesiąt dni aż do Pięćdziesiątnicy. Pierwszym tydzien okresu wielkanocnego jest znany jako Wielki Tydzień lub Oktawa Wielkanocy. Wielkanoc również wyznacza koniec Wielkiego Postu, sezon postu, modlitwy i pokuty.
2010-03-19T23:41:03+01:00
Wielkanoc to najważniejsze święto religijne roczne w chrześcijańskim roku liturgicznym.Według chrześcijańskiego Pisma Świętego, Jezus został wskrzeszony z martwych trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. Niektórzy chrześcijanie świętują ten zmartwychwstania w dniu Paschy lub niedzielę wielkanocną, dwa dni po Wielki Piątek, i trzy dni po Wielki Czwartek. Wielkanoc odnosi się również do pory roku kościół zwany okres świąt wielkanocnych lub okresie wielkanocnym. Tradycyjnie okresie wielkanocnym trwa czterdzieści dni od Wielkanoc do Wniebowstąpienia, ale teraz oficjalnie trwa przez pięćdziesiąt dni aż do Pięćdziesiątnicy. W pierwszym tygodniu okresie wielkanocnym jest znany jako Wielki Tydzień lub Oktawie Wielkanocy. Wielkanoc również wyznacza koniec Wielkiego Postu, sezon postu, modlitwy i pokuty.