Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych:
A) różnice liczby a oraz sumy liczb -b i c
B)sumę trzech liczb, z których pierwsza jest równa x, a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej
C)podwojoną różnicę kwadratów liczb a i b
D)iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich różnice
E)sześcian różnicy liczb a i b
F)iloraz różnicy liczb -3 i m przez ich sumę,
G)sumę trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T21:54:40+01:00
A) różnice liczby a oraz sumy liczb -b i c
a-(-b+c)
B)sumę trzech liczb, z których pierwsza jest równa x, a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej
x+(x+5)+(x+10)
C)podwojoną różnicę kwadratów liczb a i b
2(a²-b²)
D)iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich różnice
(x+6)(x-6)
E)sześcian różnicy liczb a i b
(a-b)³
F)iloraz różnicy liczb -3 i m przez ich sumę,
(-3-m) / (-3+m)
G)sumę trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych
2x+(2x+2)+(2x+4)
2010-03-19T21:57:55+01:00
A) a - (-b + c) = a + b - c
B) x + (x - 5) + (x - 10) = 3x - 15
C) 2(a² - b²) = 2a² - 2b²
D) (x - 6) (x + 6) = x² - 36
E) (a-b)³
F) (-3 - m) : (-3 + m)
G) 2x + (2x + 2) + (2x + 4) = 6x + 6