Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych:
A) różnice liczby a oraz sumy liczb -b i c
B)sumę trzech liczb, z których pierwsza jest równa x, a każda następna jest o 5 mniejsza od poprzedniej
C)podwojoną różnicę kwadratów liczb a i b
D)iloczyn sumy liczb x i 6 przez ich różnice
E)sześcian różnicy liczb a i b
F)iloraz różnicy liczb -3 i m przez ich sumę,
G)sumę trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T21:57:45+01:00
1) a-(-b+c)
2) x+(x-5)+(x-5-5)
3)2(a²-b²)
4)(x+6)*(x-6)
5)(a-b)³
6)(-3-m)/(-3+m)
7) 2n+(2n+2)+(2n+4)
2010-03-19T21:59:00+01:00
A) a-(-b+c)
b)x+x-5+x-5-5
c)2(a2-b2)
d)(x+6)*(x-6)
e)(a-b)3
f)(-3-m)/(-3+m)
g)2n+(2n+2)+(2n+4)
2010-03-19T22:06:22+01:00
A) a - (-b+c)
b) x + (x-5) + (x-5-5)
c) 2 (a²-b²)
d) (x + 6) * (x - 6)
e) (a-b)³
f) [(-3) - m] : [(-3) + m]
g) nie wiem xd sorka ;p