Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Ista
  • Rozwiązujący
2010-03-19T22:14:31+01:00
Ca(OH)2 + 2HCl ===> CaCl2 +2H2O
Ca2+ + 2OH- + 2H+ + 2Cl- ----> Ca2+ + 2Cl- + 2H2O
2OH- + 2H+ ----> 2H2O
OH- + H+ ----> H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 ===> CaSO4 + 2H2O
Ca2+ + 2OH - + 2H+ + SO4 2- ---> Ca2+ + SO4 2- +2H2O
2OH- + 2H+ ---> 2H2O
OH- + H+ ---> H2O

3NaOH + H3PO4 ===> Na3PO4 + 3H2O
3Na+ + 3OH- + 3H+ + PO4 3- ---> 3Na+ + PO4 3- + 3H2O
OH- + H+ = H2O

3Ba(OH)2 + 2H3PO4 ===> Ba3(PO4)2 + 6H2O
3Ba+ + 6OH- + 6H+ + 2PO4 3- --- > 3Ba2+ + 2PO4 3- + 6H2O
OH- + H+ --- > H2O

2KOH + H2CO3 ===> K2CO3 +2H2O
2K+ + 2OH- + 2K+ + CO3 2- --- > 2K+ + CO3 2- + 2H2O
OH- + H+ -- > H2O

Mg(OH)2 + 2HNO3 ===> Mg(NO3)2 + H2O
Mg2+ + 2OH- + 2H+ + 2NO3- -- > Mg2+ + 2NO3- + H2O
OH- + H+ -- > H2O

Liczę na naj . ;)
1 1 1