Wykonaj redukcję wyrazó podobnych, a następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia algebaicznego dla x=-5, y = 3 i z = -1

a) 7x+3y+6x+2
b) 8+4z+6x+10z
c)5a+3 dla a = 0,4
d) 8r-7s dla r= 7,s = -0,7
e) 7a -2b +9c dla a=1, b = -7, c =9
f) 0,7a do kwadratu - 1,2b do kwadratu - 9,9c do potęgi czwartej dla a= -1, b =7, c =0

Wykonaj redukcję podobnych, a następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego dla a= - 0,3 b= 2,5 i c = 0,004

a) 1,5a - 4+0,7b - 1, b) -0,7a + 5c + 0,002b-6c + 1,4aJak ktoś to wszystko zrobi, dam naj, a potem jeszcze jakoś dorzuce 10pkt .
Bardzo prosze o pomoc (:

3

Odpowiedzi

2010-03-19T22:35:23+01:00
A) 7x+3y+6x+2=13x+3y+2=13×(-5)+3×3+2=-65+9+2=-65+11=-54
b) 8+4z+6x+10z=8+14z+6x=8+14×(-1)+6×(-5)=8+14+30=52
c)5a+3=5×0,4+3=2,0+3=5,0
d)8r-7s=8×7-7×(-0,7)=56-(-4,9)=56+4,9=60,9
e) 7a -2b +9c=7×1-2×(-7)+9×9=7-14+81=-7+81= 74
f) ?
a) 1,5a - 4+0,7b - 1=1,5×(-0,3)-5+0,7×2,5=-0,45-5+1,75=6,30
b) ?2010-03-19T22:36:43+01:00
A) 7x+3y+6x+2= 13x+3y+2 x=-5, y = 3 i z = -1
13x+3y+2=13×(-5)+3×3+2=(-65)+9+2=58

b) 8+4z+6x+10z=6x+14z+8 x=-5, y = 3 i z = -1
6x+14z+8=6×(-5)+14×(-1)+8=(-30)+(-14)+8=(-44)+8=(-36)

c)5a+3 dla a = 0,4
5×0,4+3=2+3=5

d) 8r-7s dla r= 7,s = -0,7
8×7-7(-0,7)=56+4,9=60.9

e) 7a -2b +9c dla a=1, b = -7, c =9
7×1-2×(-7)+9×9=7+14+81=102

f) 0,7a do kwadratu - 1,2b do kwadratu - 9,9c do potęgi czwartej dla a= -1, b =7, c =0
0,7a²-1,2b²-9,9c⁴=0,7(-1)²-1,2×7²-9,9×0⁴=0,7-58,8-0=(=58,1)

2010-03-19T22:43:17+01:00
A) 7x+3y+6x+2=13x+3y+2=13razy(-5)+3razy 3+2=-65+9+2=-65+11=-54

b) 8+4z+6x+10z=8+4razy(-1)+6razy(-5)+10razy(-1)=8-4-30-10=-36

c)5a+3 dla a = 0,4 =5razy0,4+3=2+3=5

d) 8r-7s dla r= 7,s = -0,7=8 razy 7- 7 razy (-0,7)=56-4,9=51,1

e) 7a -2b +9c dla a=1, b = -7, c =9 = 7razy1-2razy(-7)+9razy 9=7+14+81=102

f) 0,7a do kwadratu - 1,2b do kwadratu - 9,9c do potęgi czwartej dla a= -1, b =7, c =0 =0,7a²-1,2b²-9,9c⁴=0,7(-1)²-1,2×7²-9,9×0⁴=0,7-58,8-0=(=58,1)

a)
a= - 0,3 b= 2,5 i c = 0,004

a) 1,5a - 4+0,7b - 1=-0,45-4+1,75=5,3

b) -0,7a + 5c + 0,002b-6c + 1,4a=0,21+0,02+0,005-0,024=0,211
1 5 1