Odpowiedzi

2010-03-19T22:14:23+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Uważam, że patriotyzm kiedyś wyglądał inaczej niż obecnie.

Pierwszym argumentem potwierdzającym tę tezę jest to, że dawniej ludzie żyli w innej rzeczywistości. Przykładem mogą być bohaterowie książki pt. "Kamienie na szaniec", których młodość przypadła na czasy wojny. Śledząc losy Alka, Rudego, Zośki z całą pewnością możemy o nich powiedzieć, że byli prawdziwymi patriotami. Młodzi Polacy walczyli, cierpieli, poświęcili swe życie za ojczyznę. Aby poprzeć moje zdanie przytoczę następujący cytat: " A kiedy trzeba- na śmierć idą po kolei jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...". Podejmowali się różnych form walki z okupantem, ryzykując własnym życiem oraz narażając swe rodziny: zrywali niemieckie flagi, wybijali szyby na wystawach, na których widniały zdjęcia niemieckich oficerów, gazowali kina, pokrywali mury polskimi rysunkami i napisami, przechowywali broń oraz brali udział w różnych akcjach przeciwko Niemcom.
Drugim argumentem potwierdzającym tę tezę jest fakt, że teraz są inne czasy. Na szczęście mamy pokój, nie trzeba walczyć
i narażać życia. Nie ma konieczności ponoszenia ofiar w imię miłości ojczyzny, ale powinniśmy pamiętać o tych, którzy tak robili, byśmy mogli teraz żyć w wolnej Polsce. Obecnie patriota to ktoś, kto szanuje narodową tradycję, uczy się o niej, poznaje historię swego kraju. Ważnym obowiązkiem każdego patrioty jest interesowanie się własną ojczyzną, dobra znajomość jej historii, kultury oraz tradycji, obchodzenie świąt narodowych, znajomość dat i wydarzeń istotnych dla losów ojczyzny. Są to podstawy, bez których patriotyzm nie byłby możliwy. Oprócz tego każdy powinien podobnie jak Alek, Rudy i Zośka służyć Polsce swą wiedzą i pracą.
Kolejnym argumentem jest to, że zmieniła się sytuacja ekonomiczna w kraju, obserwujemy bezrobocie. W związku z tym coraz więcej Polaków emigruje za granicę w poszukiwaniu pracy. Uważam, że jeżeli ci Polacy nie zatracają na obczyźnie swych korzeni, kultury i tradycji narodowych, to o nich również można mówić, że są patriotami.
Podsumowując powyższe argumenty stwierdzić należy, że słowo "patriotyzm" znaczyło co innego dawniej i dziś. Według mnie patriota to człowiek, który okazuje szacunek swej ojczyźnie i jest z nią związany emocjonalnie i kulturowo.
31 4 31
Patriotyzm to umiłowanie swojej ojczyzny, gotowość walki za nią, często nawet z narażaniem własnego życia. Jednakże w dzisiejszych czasach słowo „patriotyzm” nabrało nieco innego znaczenia. Tkwi przekonaniu, że ojczyzna to coś bardzo cennego, coś o co należy dbać i darzyć szczególnym szacunkiem. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że dzisiejszy patriotyzm różni się diametralnie od tego, który był wówczas.