Odpowiedzi

2010-03-19T22:36:27+01:00
D=a√3
a√3=5√3 |:√3
a=5

V=a³
V=5³
V=125
2010-03-19T22:37:03+01:00
A√3=5√3
a=5
V=a³
V=125
2010-03-19T22:46:54+01:00
Rozpatruję Δ o bokach równych:przekątnej sześcianu,przekątnej podstawy ,krawędzi sześcianu ; D- dł. przekątnej sześcianu ;d-dł. przekątnej podstawy ;a-dł.krawędzi sześcianu ;D=5√3 ;d=a√2; korzystam dla rozpatrywanego Δ z tw.Pitagorasa ;D²=d²+a² ; (5√3)²=(a√2)²+a² ; 75=2a²+a²; 75=3a² ; a²=25 ;a=√25 ;a=5 ;Vsz-objętość sześcianu ;Vsz=a³=5³=125 j³.(j³ ozn. jednostki sześcienne).