Zadanie 1. Akwarium ma wymiary 80cm, 60cm i 40cm. Ile szklanek wody należy wlać do tego akwarium, żeby wypełnić je w połowie?
Wskazówka: 1 szklanka ma objętość 1/4 l .

Zadanie 2. Bartek wlewając do wanny 8 dwunastolitrowych wiader wody wypełnił ją w połowie . Jaką pojemność ma ta wanna?

Zadanie 3. 1 litr farby wystarcza na pomalowanie 8m2 powierzchni . Ile litrów farby zużyjemy na pomalowanie sześciennego kontenera o objętości 8m3
Kontener malujemy wewnątrz i na zewnątrz.

Zadanie 4. W Ali pokoju mieści się tyle powietrza co w sześcianie o krawędzi
4 m . Czy Ala może zaprosić 3 koleżanki i 4 kolegów na swoje urodziny,
jeśli wiadomo, że na jedną osobę potrzeba 6m3 powietrza?

Zadanie 5. W czasie deszczu na 1 dm2 gruntu spadło 60 cm3 wody. Ile litrów wody spadło na przyszkolny trawnik w kształcie kwadratu o boku 15 m?

Zadanie 6. Sala gimnastyczna ma kształt prostopadłościanu . Jej średnia krawędź jest 2,5 razy dłuższa od najkrótszej, a najdłuższa jest 2 razy dłuższa
od średniej .Suma trzech różnych krawędzi jest równa 68 m .
Oblicz objętość tej sali .

Zadanie 7. Latem człowiek potrzebuje przeciętnie 2,5 litra płynów
na zaspokojenie pragnienia. Na ile czasu wystarczy 4-osobowej rodzinie
200-litrowa beczka wody, jeśli to będzie ich jedyne źródło płynów?

Zadanie 8. Ile kartonów o wymiarach 8dm, 6dm i 40 cm można zapakować
do kontenera o wymiarach 8m, 3m i 2m?

Zadanie 9. 25-metrowy basen ma 12m szerokości i 4m głębokości.
Napełniając go zużyto 900m3 wody. Jaki był poziom wody w tym basenie?

Zadanie 10. Z nieszczelnego kranu w ciągu godziny wycieka 0,4 litra wody.
Ile wody wycieknie z tego kranu w ciągu tygodnia, jeśli nie zostanie naprawiony?

2

Odpowiedzi

2010-03-19T23:16:06+01:00
1.38400szklanek
2.192l
3.128l
4.nie
5.900l
6.6565
7.676
8.24
9.565
10.43
4 1 4
2010-03-19T23:26:04+01:00
Zad1
dane:
V=80cm *60cm *40cm=192000cm3=192 dm3
V szkl=1/4 l=1/4dm3

V :V szkl=192 dm3 :1/4 dm3=768 szklanek
odp: do akwarium trzeba wlać 768 szklanek wody.
zad2
dane:
V wiader=8 *12l=96l=96dm3
V wanny= 2 *V wiader
V wanny =2 *96dm3=192dm3
zad3
dane:
V=8m3-------a3=8m3------a=2m-bok kontenera
musimy obliczyć pole
P=6 *a2
P=6 *4m2
P=24m2 ponieważ musimy pomalować z 2 stron mnożymy przez 2
P do pomalowania=48m2
teraz liczymy ilość potrzebnej farby
48m2:8l/m2=6l
odp:potrzeba 6 l farby
zad4
V pokoju=4m *4m *4m=64m3
V powietrza potrzebnego=7 osób *6m3/os=42m3
odp:może zaprosić 7 osób na urodziny
zad5
P=15m *15m=225m2=22500dm2
jeśli na 1 dm2 spadło 60cm3 to na 22500dm2 spadło
22500 *60=1350000cm3=1,35m3
zad6
dane:
krótsza krawędź=x
średnia =2,5 x
dłuższa =5x
x+2,5x+5x=68
8,5x=68m /8,5
x=8m----krótsza
średnia=2,5 *8m=12m
dłuższa=5 *8m=40m
V= 8m *12 m*40m
V=3840m3
zad7
ilość płynu dla 4 os rodziny dziennie=4 *2,5l=10l
pojemność beczki:ilość dla rodziny=ilość dni
200l:10l=20dni
zad8
V kartonu=8dm*6dm*4dm=192dm3
V kontenera=8m *3m *2m=48m3=48000dm3
48000dm3:192dm3=250
odp: do kontenera można zmieścić 250 kartonów.
zad9
dane:
a=25m
b=12m
h=4m
V wlanej wody=900m3
szukane wys wody =?
V wody=a *b *h1 /:a *b
h1=V wody:(a *b)
h1=900m3:(25m *12m)
h1=900m3:300m2
h1=3m
odp:wysokość wody w basenie wynosi 3m.
zad10
wyciek wody=0,4l/h
tydzień ma 7 *24h=168h
168h *0,4 l/h=67,2l
odp:w ciągu tygodnia wycieknie 67,2l wody.

9 4 9