2. zadania z chemii
Uzupełnij równiania reakcji otrzymywania soli, stosując metodę :
tlenek metalu + kwas ----> sól + woda.
a) ................. + ............. --------> K3Po4 + ............
b) .................. + .............. ------> Al2(SO4)3 + ..........
c) Mg0 + HNO3 ---------> ............... + ..............
d) ........... + .............. -------> FeCl2 + ............
e) Na2O + H2S --------------> ............ + ............
2. Napisz równania reakcji otrzymywania soli w reakcji tlenku metalu z kwasem.
a) Chlorek glinu
b) fosforan (V) sodu
c) siarczan (VI) żelaza (III)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T23:07:24+01:00
1)
a) 3K₂O + 2H₃PO₄--------> 2K₃PO₄ + 3H₂O
b) Al₂O₃ + 3H₂SO₄ ------> Al₂(SO₄)₃ + 3H₂O
c) Mg0 + 2HNO3 ---------> Mg(NO₃)₂ + H₂O
d) FeO + 2HCl ------------> FeCl₂ + H₂O
e) Na₂O + H₂S --------------> Na₂S + H₂O

2)
a) 6HCl+ Al₂O₃ -------------> 2AlCl₃ + 3H₂O
b) 3Na₂O + 2H₃PO₄ ------> 2Na₃PO₄ + 3H₂O
c) Fe₂O₃ + 3H₂SO₄ -------> Fe₂(SO₄)₃ +3 H₂O
144 4 144