Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T22:45:35+01:00
Diakonat - najniższy stopień sakramentu kapłaństwa. Diakon asystuje kapłanowi lub samodzielnie sprawuje niektóre funkcje liturgiczne (może uroczyście udzielać chrztu, asystować przy udzielanie sakramentu małzeństwa), zaś podczas mszy odczytuje Ewangelię i udziela wiernym Eucharystii. Nie może natomiast prowadzić mszy świętej i udzielać rozgrzeszenia. Diakonat jest jedynym spośród stopni kapłaństwa, który może stać się udziałem żonatych mężczyzn.


prezbiteriat - głównym zadaniem prezbiterów jest celebracja eucharystyczna. Wśród innych jego zadań wymienić można posłuszeństwo wobec ordynariusza oraz zachowanie wstrzemięźliwości. Prezbiter ma obowiązek rezydowania w miejscu wyznaczonym mu przez biskupa.

biskup - duchowny o najwyższych święceniach. Jest zwierzchnikiem duchownych niższego stopnia.
59 4 59
2010-03-19T22:48:01+01:00
Diakonat to najnizsze swiecenia kaplańskie i sa to proboszcze,drugie prezbiterat to księża a biskupteo tzreci to najwyzszy sakrament kapłanstwa.
4 2 4
2010-03-19T22:48:20+01:00
Od końca I wieku Kościół zna trzy stopnie kapłaństwa hierarchicznego: diakonat, prezbiterat i biskupstwo. Obecnie, zanim kandydat przyjmie święcenia diakonatu, następuje tzw. admissio , a jeszcze wcześniej - udzielenie posługi lektoratu i akolitatu. Wszyscy ochrzczeni mają udział w tzw. powszechnym lub królewskim kapłaństwie. Różni się jednak ono od kapłaństwa hierarchicznego i nie jest jednym z jego stopni.
Każde ze święceń: diakonat, prezbiterat i biskupstwo, wyciska odrębny charakter sakramentalny i tym samym w szczególny sposób upodabnia człowieka do Chrystusa Kapłana, Proroka i Pasterza. W tej potrójnej funkcji Chrystusa - kapłańskiej, prorockiej, zwanej inaczej nauczycielską, i pasterskiej, czyli królewskiej - ma udział każda wyświęcona osoba .
4 4 4