Kamień o masie 0,5 kilo obracany jest na końcu sznurka o długości 1 metra w ciągu każdej sekundy wykonuje 4 pełne obiegi. Oblicz:
A)Szybkość kamienia.
B)Przyśpieszenie dośrodkowe kamienia.
C)siłę naciągu sznurka.

Będę wdzięczna za szybka odp.dziękuje.

1

Odpowiedzi

2010-03-20T07:02:20+01:00
Dane:
m=0,5[kg];
r=1[m];
T=1/4[s]=0,25[s];
Pi=3,14;
V=(2Pi*r)/T;
V=(2*3,14*1)/0.25=25,1[m/s];
ar-przyśpieszenie dośrodkowe;
ar=V2/r;
ar=(25,1)^2/1;
ar=631/1=631[m/s2];
Fod=(m*V^2)/r;
Fod=(0,5*631)/1=315,5[N].
Odp.V=25,1[m/s],ar=631[m/s2],Fod=315,5[N].
2 1 2