Dokończ zdanie dla mnie balladyna to dramat;
a) o magi i uroku władzy,
b)o sile zła,
c)ukazujący prawdy o naturze ludzkiej,
d)o przypadku jako regule żadzącej światem,
e)wyrażający pesymistyczny pogląd na świat i życie człowieka.

Odpowiedz uzasadnij (minimum 1 strona )

1

Odpowiedzi

2010-03-20T09:48:03+01:00
Dla mnie "Balladyna" to dramat o magi i uroku władzy. Na przykładzie Balladyny możemy zaobserwować co dzieje się z człowiekiem ogarniętym żądzą władzy. Jeśli ktoś ma w sobie pragnienie rządzenia, dominowania nad innymi, to może się okazać, że straci kontrolę nad tym i doprowadzi go to do złych czynów. Władza ludzi kusi, bo niesie ze sobą wiele korzyści, jest wspaniała, magiczna. Niestety człowiek zaślepiony żądzą władzy wszystko jej podporządkowuje i dąży do niej w myśl zasady "cel uświęca środki". W dzisiejszej rzeczywistości nie brak takich Balladyn. Może niekoniecznie mają one na sumieniu śmierć, ale słyszymy o korupcji, oszustwach, różnych kombinacjach wśród ludzi rządzących. Myślę że władzę warto powierzać ludziom zrównoważonym i odpowienialnym o silnych wartościach moralnych.
5 4 5