MAM TU 4 ZADANIA ( OSTATNIE SZCZEGÓLNIE WAŻNE PISEMINE ) W ROZWIĄZANIU MAJĄ SIĘ POJAWIĆ PRZYNAJMNIEJ 3 BO INACZEJ ZGŁASZAM JAKO BŁĘDNĄ !!

Wszystkie 4 zadania na podstawie fragmentu pana Tadeusza księgi X : emigracja. Jacek ( wersy od 452: "Robak, nim zaczął mówić, w Klucznika oblicze" do 878: "I nastąpiła długa godzina milczenia")
( zadania mogą odnosić się do poprzedniego tekstu pana Tadeusza księga II: Zamek (wersy od 114 "Gdy hrabia ujrzał zamek i zatrzymał konia" do 390 "Poglądając na zamek prędko na koń wsiadł"))

1. Zrekonstruuj historię Jacka Soplicy. Zwróć uwagę na jego relacje ze Stolnikiem. Porównaj wersję przedstawioną przez Gerwazego i samego Jacka. Napisz kilka kart kroniki Sopliców.
2. Wymień nowe fakty które wyjawiła Jacek Soplica. Podaj powód, dla którego nie znalazły się one w opowieści Gerwazego.
3. Przypomnij jakie motywy kierowały klucznikiem kiedy odtwarzał dzieje ostatniego z Horeszków. A jakie cele przyświęcają Jackowi Soplicy ? Woź pod uwagę sytuację w jakiej się on znajduje.
4. W wypowiedzi pisemnej uzasadnij która wersja jest wiarygodniejsza: Gerwazego Rębajły czy Jacka Soplicy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T01:08:10+01:00
1. Jacek Soplica przyjaźnił się ze Stolnikiem. Jednak z czasem zaczął go coraz bardziej nienawidzić gdyż ten nie oddał mu ręki swojej córki. Opowieść Jacka Soplicy i Gerwazego trochę się różniły. Gerwazy pominął wiele ważnych informacji które dopowiedział Jacek podczas swojej spowiedzi.

2. Jacek podczas swojej spowiedzi szuka rozgrzeszenia i wybaczenia. opowiada całą swoją historię ze swojego punktu widzenia. Dowiadujemy się, że nie był w zmowie z Moskalami a Stolnika zabił w porywie emocji. Widzimy jak wielkim uczuciem darzył Ewę. Jacek opowiada o wielkim bólu i cierpieniu jakie przeżywał. Najważniejszym którym zataił Gerwazy było to, ze Stolnik wybaczył swojemu zabójcy.

3. Gerwazy opowiadał historię Horeszków Hrabiemu, ostatniemu z ich rodu. Pragną. przez tą historię odwieźć go od zaprzestania sondowania się o zamek. Jacek Soplica swoją historię przedstawił aby oczyścić duszę i wytłumaczyć swoje zachowanie. Pragną zamknąć wszystkie sprawy i wyjaśnić niedomówienia gdyż był na łożu śmierci. Nie chciał umrzeć ze świadomością że ma wrogów.

4. Uważam, że wiarygodniejsza jest wersja Jacka Soplicy. Jacek opowiadał swoją przeszłość własnej nie przymuszonej woli natomiast Gerwazy opowiadał historię rodu pod presją w obawie, że Hrabia odda zamek. Gerwazy zataił wiele szczegółów co także nie opowiada się po jego stronie. Jacek nie miał nic do stracenia gdyż i tak już odchodził z tego świata. Mógł się oczyścić poprzez wyrzucenie z siebie wszystkich żalów. Zależało mu także na wybaczeniu Gerwazego. Słuchacz Jacka był zaznajomiony z tą historią dlatego jeśli by jego opowieść mijała się z prawdą Gerwazy z pewnością by zareagował.
2 4 2