1. Pewien kwas karboksylowy zawiera 40% wegla. masa czasteczkowa tego kwasu
wynosi 60u. Ustal wzór sumaryczny i podaj nazwe tego kwasu.
2. Oblicz jakim stosunku masowym połaczone sa atomy wegla, wodoru i tlenu w:
a) kwasie butanowym b) kwasie oktanowym
3. Napisz i uzgodnij równania reakcji spalania całkowitego:
a) kwasu propionowego b) kwasu masłowego
4. Napisz równania reakcji chemicznych:
a) CH3COOH + Na _
b) HCOOH + Mg _
c) Mg(CH3COO)2 + HCl _
d) Ba(CH3COO)2 + K2CO3 _
e) HCOOH + K _
f) C3H7COOH + Al2O3 _
5. Ułó_ równania reakcji:
a) spalania całkowitego kwasu stearynowego
b) otrzymywania mydła potasowego
c) otrzymywania stearynianu wapnia
6. Napisz trzema sposobami równania reakcji otrzymywania:
a) etanianu magnezu b) metanianu glinu
+ Mg
a) CH3OH + O2 _ ……….. + H2O
b) C2H5OH + ………._ CO2 + …………….
c) C3H5 (OH)3 + O2 _ ……….. + ………….

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T06:27:00+01:00
Odp.1
(60[u]*40%)/100%=24[u];
24[u]/12[u]=2 atomy C;
Wzór:
CH3COOH-kwas etanowy(octowy).
Odp.2
a) kwas butanowy-C3H7COOH;
M C3H7COOH=4*12[u]+2*16[u]+8*1[u]=88[u];
4mC/2mO=48[u]/32[u]=3/2;
4mC/8mH=48[u]/8=6/1;
2mO/8mH=32[u]/8[u]=4/1;
b)Kwas oktanowy-C7H15COOH;
8mC/2mO=96[u]/32[u]=3/1;
8mC/16mH=96[u]/16[u]=6/1;
2mO/16mH=32[u]/16[u]=2/1.
Odp.3
a)2C2H5COOH+7O2=6CO2+6H2O;
b)C3H7COOH+5O2=4CO2+4H2O.
Odp.4
a)2CH3COOH+2Na=2CH3COONa+H2;
b)2HCOOH+Mg=(HCOO)2Mg+H2;
c)Mg(CH3COO)2+2HCl=2CH3COOH+MgCl2;
d)Ba(CH3COO)2+K2CO3=2CH3COOK+BaCO3;
e)2HCOOH+2K=2HCOOK+H2;
f)6C3H7COOH+Al2O3=2(C3H7COO)3Al+3H2O.
Odp.5
a)C17H35COOH+26O2=18CO2+18H2O;
b)C17H35COOH+KOH=C17H35COOK+H2O;
c)2C17H35COOH+Ca(OH)2=(C17H35COO)2Ca+2H2O.
Odp.6
a)CH3OH+O2=HCOOH+H2O;
b)C2H5OH+3O2=2CO2+3H2O.