1) Oblicz iloraz q ciągu geometrycznego i wyznacz wzor na n-ty wyraz ciagu gdy a4=4 i a7= 8√2

2) uzasadnij ze ciag jest ciagiem geometrycznym gdy jego wzor na n-ty wyraz ma postać
a) an= -2(-5/2) do n
b) an= 4 do n+1 - 4 do n-1

3) uzasadnij, że ciąg nie jest ciągiem geometrycznym, gdy jego wzor na n-ty wyraz ma postać"
a) bn= n+1 / n
b) 2 do n²

1

Odpowiedzi

2010-03-20T07:15:23+01:00


zadanie 1.
a₄=4 i a₇=8√2.
a₇=a₄*q*q*q
8√2=4*q³ |:4
q³=2√2
q=√2

a₁=√2
Wzór:
an = √2 • √2 (do n − 1)

zadanie 3.
a). bn=n+1/n x-razy *-do kwadratu
(n+1 +1/n+1) / (n+1/n) = (n+2/n+1)/(n+1/n)= (n+2/n+1) x (n/n+1)= n*=2n/(n+1)*
tyle wiem mam nadzieje że coś pomogłem.