Pan Piotr wpłacił 2000 zł do banku "Fortuna",w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych jest równe 6% w stosunku rocznym.Oblicz,ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku,a ile złotych pozostanie z nich Piotrowi,jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony podatek o wysokości 19%.Jaki będzie stan konta pana Piotra po roku oszczędzania.?Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-03-20T08:14:29+01:00
Na początku - 2000zl

po roku - 2000zl * 6% + 2000zl = 2000zl * 6 / 100 + 2000zl = 2120zl

odsetki - 2120zl - 2000zl = 120zl

odsetki z odprowadzonym podatkiem - 120zl * (100-19)% = 120zl * 81% = 120zl * 81 / 100 = 97,2zl

stan konta po roku oszczędzania = 2000zl + 97,2zl = 2097,2zl

Odpowiedź:2097,2zł.