Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T10:36:46+01:00
Fotosynteza warunkuje życie na ziemi
W swojej rozprawce chciałabym przytoczyć argumenty przemawiające za tym, że bez fotosyntezy nie istniałoby życie na naszej planecie.
Przede wszystkim dzięki roślinom, które poprzez fotosyntezę produkują tlen mamy czym oddychać. Wszystkie żywe organizmy zamieszkujące Ziemię potrzebują tlenu, bez niego nie funkcjonowałoby życie. Fotosynteza oprócz tego dostarcza także ogromne ilości związków organicznych.
Kolejną ważną sprawą jest fakt, że rośliny są samożywne. Dzięki fotosyntezie same produkują sobie pokarm i dzięki temu mogą być źródłem pokarmu dla innych organizmów, bo jak wiemy rośliny są pierwszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym, czyli tzw. producentami.
Bardzo istotna jest też energia produkowana w procesie fotosyntezy. Jest ona ważna dla wszystkich organizmów żywych. Najważniejszymi związkami organicznymi, których ona dostarcza są węglowodany i białka.Energia zawarta w paliwach kopalnianych, takich jak węgiel czy ropa też pochodzi z fotosyntezy.
Podczas procesu tego zostaje rozkładany dwutlenek węgla utworzony w czasie oddychania i spalania. Gdyby nie zachodziła fotosynteza, stężenie CO2 stale by wzrastało.
Mam nadzieję, że moje argumenty są wystarczającym potwierdzeniem faktu, iż fotosynteza warunkuje życie na ziemi. Jest to spowodowane m.in. produkcją tlenu i podtrzymywaniem jego stałego poziomu w atmosferze, dostarczaniem energii i źródła materii dla żywych organizmów, a także rozkładaniu CO2.

Pisałam sama, zdaje się w przeciwieństwie do poprzedników, nie wiem czy wszystko jest dobrze, ale jest to forma rozprawki i myślę, że na poziomie gimnazjum.