Odpowiedzi

2010-03-20T08:40:56+01:00
Program napisany w języku Pascal:

Program kat;
uses CRT;
var
h,a,b,obj: integer;
begin
Clrscr;
Writeln('Podaj dlugosc boku A podstawy:');
Readln(a);
Writeln('Podaj dlugosc boku B podstawy:');
readln(b);
Writeln('Podaj wysokosc H graniastoslupa:');
readln(h);
obj := a*b*h;
Writeln;
Writeln('Objetosc tego graniastoslupa wynosi: ',obj);
readln;
end.

W razie jakiś pytań lub reklamacji pisz prywatną wiadomość :)