1.Uzupełnij równania reakcji chemicznych. Nazwij produkty reakcji.
a)........+.........=......(CH3COO)2Ca.......+H2O
nazwa.....
b)..........C3H7COOH+.........=.......C+......H2O
nazwa....
c)........+..........=....HCOONa+....H2O
nazwa.....
d)......C2H5COOH+.....=......CO+........
nazwa.......
e).......HCOOH+......MgO=........+.........
nazwa....
f)........+...LiOH=......C15H7COOK+.........
nazwa.....
g)............+......K2O+.........C3H7COOK+.........
nazwa......
h)............+............=.......(HCOO)2Zn+.....H2
nazwa.....
i)..........=H+C2H5COO (tam gdzie jest ten znak równości to nad tym jest woda, tam nad wodorem jest plus a nad COO jest minus)
nazwa......
j)......C2H5COOH+.....Mg(OH)2=.........+...........
nazwa....
k).......C3H7COOH+..........=....Co2+...........zad2
napisz równania reakcji
a) kwasu metanowego z tlenkiem glinu
.................................................
b)kwasu propanowego z wodorotlenkiem wapnia
.....................................................
c)kwasu butanowego z tlenkiem sodu
................................................
d)kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu
.....................................................
e)kwasu propanowego z magnezem
.........................................


zad3
Napisz w postaci cząsteczkowej i jonowej równania reakcji

a)..........HCOOH+.....Ba(OH)2=.........+...........

b)..........(CH3COO)3Fe+..........AgNO3=.............+...............

c).......HCOOH+.......CH3COONa=.........+...........

d).......(CH3COO)2Ni+.......K=.......+.................

1

Odpowiedzi

2010-03-20T08:36:16+01:00
A) 2 CH3COOH + CaO = (CH3COO)2Ca + H2O, octan wapnia, woda
b) C3H7COOH + O2 = 4 C + 4 H2O, węgiel, woda
c) 2 HCOOH + Na2O = 2 HCOONa + H2O, mrówczan sodu, woda
d) C2H5COOH + 2 O2 = 3 CO + 3 H2O, tlenek węgla (II), woda
e) 2 HCOOH + MgO = (HCOO)2Mg + H2O, mrówczan magnezu, woda
f) C15H31COOH + LiOH = C15H31COOLi + H2O, palmitynian litu, woda
g) 2 C15H31COOH + K2O = 2 C15H31COOK + H2O, palmitynian potasu, woda
h) 2 HCOOH + Zn = (HCOO)2Zn + H2, mrówczan cynku, wodór
i) C2H5COOH = H+ + C2H5COO-, jon wodorowy, jon kwasu propanowego
j) 2 C2H5COOH + Mg(OH)2 = (C2H5COO)2Mg + 2 H2O, propionian magnezu, woda
k) C3H7COOH + 5 O2 = 4 CO2 + 4 H2O, dwutlenek węgla, woda


2
a) 6 HCOOH + Al2O3 = 2 (HCOO)3Al + 3 H2O
b) 2 C2H5COOH + Ca(OH)2 = (C2H5COO)2Ca + 2 H2O
c) 2 C3H7COOH + Na2O = 2 C3H7COONa + H2O
d) C17H33COOH + KOH = C17H33COOK + H2O
e) 2 C2H5COOH + Mg = (C2H5COO)2Mg + H2

3

a) 2 HCOOH + Ba(OH)2 = (HCOO)2Ba + 2 H2O
b) (CH3COO)3Fe + 3 AgNO3 = 3 CH3COOAg + Fe(NO3)3
c) HCOOH + CH3COONa = HCOONa + CH3COOH
d) (CH3COO)2Ni + 2 K = 2 CH3COOK + Ni
29 4 29