Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T17:55:07+01:00
Po obliczeniu pierwiastków (rozwiązań) równań/nierówności otrzymujesz przedział np. x>-4 i zarazem x<4. Jest to więc przedział x∈(-4, 4). Oznacza to, że rozwiązanie to wszystkie liczby rzeczywiste większe od -4 i mniejsze od 4 (bez tych liczb).
Gdybyś miała większe bądź równe -4 i mniejsze bądź równe 4, to przedział byłby inny - x∈<-4, 4>. Wtedy -4 i 4 wlicza się do przedziału.

Możesz mieć także do czynienia z sumą przedziałów (często w nierównościach kwadratowych).
Przykładem może być:
x∈(-∞, -4) u (4, +∞). Wówczas do przedziału należą liczby od minus nieskończoności do -4 (bez -4) i od 4 do plus nieskończoności (bez 4).

Gdy rysujesz przedziały musisz pamiętać o jednej rzeczy: jeśli liczba należy do danego przedziału musisz zaznaczyć na osi przy tej liczbie zamalowane kółeczko; gdy liczba do przedziału nie należy rysujesz otwarte (puste w środku kółeczko).

Dla ułatwienia dodaję w załączniku trzy przykładowo narysowane przedziały.

http://images43.fotosik.pl/219/668cc9066fb70c43.png