1 wymień plemiona zamieszkujące w X wieku tereny dzisiejszej polski (przynajmniej 5)
2Jak nazywa się arabski kupiec pochodzący z Hiszpani który w X wieku opisał państwo Polan?
3Wyjaśnij pochodzenie nazwy Polska.
4 W ktorym wieku powstało państwo Polskie?
5 Twórcą państwa Polskiego był....
6 Z jakiego rodu dynastii wywodzili się pierwsi władcy Polski?
7.Kim był mieszko 1?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T09:01:26+01:00
1 Polanie, Wiślanie, Lędzice, Dziadoszanie, Ślężanie, Goplanie, Pyrzyczanie
2 Ibrahim ibn Jakub
3 Nazwa Polska wywodzi się prawdopodobnie od plemienia Polan, to zaś słowo wywodzi się od pól i podkreśla charakter gospodarki plemienia.
4 w X w.
5 Mieszko I
6 Dynastia Piastów.
7. Mieszko I był księciem Polski, pierwszym potwierdzonym historycznie władcą kraju.
8 4 8
2010-03-20T09:02:14+01:00
1,Polanie,Wiślanie,Pomorzanie ,Sleżanie i.
2.Ibn Chaldun
3.Nazwa Polska pochodzi od nazwy plemienia Polan ktorzy podporzadkowali sobie inne plemiona.
4.Powstało w 10w
5.Twórca był mieszko 1
6.Z dynastii piastów.
7.Był to pierwszy król polski,,za jego panowania polska przyjeła chrzest w 966r
Mieszko I nie był królem