Odpowiedzi

2011-07-13T18:42:32+02:00

Ożywienie ( animizacja) - przypisanie tworom nieożywionym lub

roślinnym, zjawiskom natury i kosmosu oraz pojęciom abstrakcyjnym

cech i zachowań właściwych istotom żyjącym, zwierzętom  i ludziom.

Ożywienie jest wciąż żywym źródłem metafor , zarówno utartych w mowie

potocznej , jak i poetyckich.

Np.

I znów ujrzeć dziecięcymi oczami na jawie,

jak poranek frunął z gałęzi ! ...

( J. Przyboś )

Mrok zaskomlał w pustym dębie,zagwizdała nicość w klonie

I B. Leśmian )