Odpowiedzi

2010-03-20T18:06:35+01:00
Człowiek jest równocześnie budowniczym i niszczycielem, gdyż naprawia on świat, ale również niszczy.
Naprawia go np. segregując odpady, a niszczy używając maszyn spalających dużo litrów, niszcząc w ten sposób nasze bogactwa.