Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T09:46:05+01:00
1) x - 1/3 (x-2) > x - 1/6
x - 1/3 x+2/3> x - 1/6 /*6
6x - 2 x+4> 6x - 1
- 2 x> - -5
x<2,5

2) Dla jakich wartości x wartość wyrażenia 0,1(2x - 3) - ( 0,3x - 1):
a) jest liczbą niedodatnią
0,1(2x - 3) - ( 0,3x - 1)≥0
0,2x-0,3-0,3x+1≥0
-0,1x≥-0,7
x≤7

b) jest większa od wartości wyrażenia 0,4(x+2) + 0,2 ?
0,1(2x - 3) - ( 0,3x - 1)>0,4(x+2) + 0,2
0,2x-0,3-0,3x+1>0,4x+0,8 + 0,2
-0,1x+0,7>0,4x+1
-0,5x>0,3
x<-0,6
4 3 4