Odpowiedzi

2010-03-20T10:08:15+01:00
W każdej szkole można soptkać przejawy zachowań niemoralnch. Każdy z nas w swoim szkolny życiu spotkał się z takimi zachowaniami.
Najczęściej niemoralne zachowania przejawiają uczniowie, ale zdażają się także nauczyciele, lecz w nielicznych grupach.
Często na lekcji uczneń nie szanuje nauczyciela. Sprzeciwia się jego decyzji. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji. Nie wykonuje poleceń. Takimi zachowaniami przeszkadza wszystkim w najbliższym otoczeniu.
Uczeń także przejawia niemoralne zachowanie względem rówieśników. Często widzi się jak uczniowie się popychają, uczestniczą w bójkach. Takim zachowaniem nietylko osoba zagraża własnemu zdrowiu ale również decyduje to o opini na jego temat. Niemoralne jest wyzywanie i wyśmiewanie się z innych.
Niegodnym zachowaniem jest także wyróżnianie przez nauczyciela ucznia. Celowe niezabranie pracy, gdy uczeń ściąga, mniej surowe ocenianie, jest nieodpowiednie. Przez to uczniowie zniechęcają się do nauczyciela i przedmiotu.
Jest jeszcze bardzo wiele przejawów niemoralnego zachowania i powinniśmy zwalczać je na każdym kroku.