Odpowiedzi

2010-03-20T09:52:07+01:00
Z działu równości i nierówności :
1.Rozwiąż równania :
a)3x-5=4+2x
3x-2x=4+5
x=9
b-5x+10=-2x-8
-2x+5x=10+8
3x=18 /:3
x=6
c) -5x-17=9x+3
9x+5x=-17-3
14x=-20
x=-20/14
x=-10/7
d)7x+14=5x-22
7x-5x=-22-14
2x=-36
x=-18
e)2x-4+5x=x+2
7x-x=2+4
6x=6//:6
x=1
f)-3=2x-6=3-4x
?
??
g)7x+2=5+3x+9
7x-3x=14-2
4x=12
x=3
h)-5x+12+x=2x-12
-5x+x-2x=-12-12
-6x=-24
x=4
2010-03-20T10:03:11+01:00
A)3x-5=4+2x
3x-2x=4+5
x=9
b)-5x+10=-2x-8
10+8=-2x+5x
18=3x
x=6
c) -5x-17=9x+3
-5x-9x=3+17
-14x=20
x=1,4
d)7x+14=5x-22 112=
7x-5x=-22-14
2x=-36
x=-18
e)2x-4+5x=x+2
2x+5x-x=2+4
6x=6
x=1
f)-3-2x-6=3-4x
-2x+4x=3+3+6
2x=15
x=7,5
g)7x+2=5+3x+9
7x-3x=5+9-2
4x=12
x=3
h)-5x+12+x=2x-12
-5x+x-2x=-12-12
-6x=-24
x=4
2010-03-20T10:07:30+01:00
A)3x-5=4+2x
3x-2x=4+5
1x=9 /:1
x=9

b)-5x+10=-2x-8
-5x+2x=-8-10
-3x=-18 /:(-3)
x= 6

c)-5x-17=9x+3
-5x-9x=17+3
-14x=20 /:(-14)
x=-20/14 = -1 6/16= -1 3/7

/ kreska ułamkowa

d)7x+14=5x-22
7x-5x=-22-14
2x=-36 /:2
x= -18

e)2x-4+5x=x+2
2x+5x-2x=4+2
5x=6 /:5
x=6/5= 1 1/5

f)-3=2x-6=3-4x
-2x+4x=3-6-3
2x= -6 /:2
x= -3
tego nie jestem pewna

g)7x+2=5+3x+9
7x-3x= 5+9-2
4x= 12 /:4
x=3

h) -5x+12+x=2x-12
-5x+x-2x= -12-12
-6x=-24 /:(-6)
x=4