Odpowiedzi

2010-03-20T10:55:25+01:00
Krajobraz strefowy jest związany z szerokością geograficzną i jednocześnie ze strefą klimatyczna. Tak np. w strefie klimatów umiarkowanych chłodnych dominującą formacją roślinną jest tajga, a dominującymi glebami są bielicowe lub w strefie klimatów zwrotnikowych przeważają pustynie lub półpustynie, a gleby to w wiekszości inicjalne lub szaroziemy. krajobrazy strefowe to np. :
-wilgotne lasy równikowe
-sawanny
-pustynie
-stepy
-tajga
-pustynie lodowe
-Las równikowy
-Tundra
-Pustynia
-lodowa

myślę, że pomogłam ; ) <33