Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1.Czasy saskie - kto panował i jakie były skutki tego panowania.
2.Traktat czarnych orłów - czym był dla polski?
3.Opisz konfederację w barze.
4.III rozbiór polski
5. Collegium Nobilium - kto, kiedy i w jakim celu ją założył?
6.Kto, kiedy i w jakim celu ogłosił uniwersał połaniecki?
7.Opisz krótko bitwę pod Maciejowicami.
8.Deklaracja praw człowieka i obywatela - gdzie i w jakich okolicznościach została ogłoszona oraz jakie było jej główne hasło?
9.Konstytucja 3 maja - komu i w jaki sposób ograniczyła władzę?

Bardzo proszę o odpowiedzi na te pytania
Dziękuję

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T10:37:09+01:00
1.Czasy saskie są najsmutniejszym ustępem z dziejów polskich. Wiodły one królestwo polskie do upadku. O przyczynach tego ileż rozmyślano! Wielu mniema, że przyczyną upadku polskiego państwa był brak silnych rządów, a otóż właśnie za nieszczęsnych czasów saskich były rządy najsilniejsze.
Do 1795 roku panował Stanisław August Poniatowski.
4.III rozbiór Rzeczpospolitej był w 1795 roku,dokonały tego Rosja,Prusy i Austria.
6.Aby zapewnić znaczny udział chłopów w insurekcji,Kościuszko wydał w miejscowości Połaniec tzw.Uniwersał Połaniecki.
7. ja miałam bitwe pod Racławicami a ,o Maciejowicach jeszcze nie.

1 4 1