Napisz sprawozdanie z wycieczki, w czsie której oglądałeś jakąś ciekawą budowlę.(kiedy?,co się wydarzyło? gdzi się wydarzyło?-zwięźle krótko


zad.2.
napisz zawiadomienie o organizowanej przez samorząt ucznioski wycieczce do Ogrodzieńca,gdzie znajduję się ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego.podaj informacje o terenie,cel wycieczki i kosztach uczestnictwa.(kto?kodo?na jaką imprezę?podpis)

1

Odpowiedzi

2010-03-20T10:27:37+01:00
Ostatnio na wycieczce zwiedzaliśmy zamek Wawelski w Krakowie. Cudowna architektura za tamtych czasów pozwoliła mu przetrwać do dziś.
Wycieczka była ciekawa, myślę ,że jeszcze kiedyś zobaczę cośrównie zdumiewającego.

2.Dnia 25.06.10 r odbędzie się wycieczka do Ogrodzieńca.Będziemy zwiedzać ruiny zamku Kazimierza Wielkiego. Celem wycieczki jest zapoznanie się z daleką historią oraz zobaczenie "jak to się wtedy działo". Zapewniamy świetną zabawę i 3 posiłki. Cena biletu wynosi 45 zł, wyjazd całodobowy.
Zbiórka o godzinie 6:45 przy starostwie.
Samorząd.
3 3 3