Odpowiedzi

2010-03-20T10:57:28+01:00
A=(vk-vp)/Δt
odcinek AB
vk=5
vp=0
a= 5/1 = 5 m/s²
Odcinek BC vp=5 vk=5 t=2 s
a=(5-5)/1 = 0 m/s²
Odcinek CD
vk=2 m/s vp=5 m/s t=2
a=(2-5)/2 = -3/2 m/s² = -1,5 m/s² hamowanie stąd -
Odcinek DE
vk=5 vp=2 m/s t=2 s
a=(5-2)/2 =3/2=1,5 m/s²

prędkość średnia v=s/t = 26,5/7 = 3,78 m/s
s1=5*1²/2=2,5 m ruch jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej
s=at²/2 a=5 m/s2
s2=5*2 = 10 m ruch jednostajny prostoliniowy s=vt
s3 = 5*2 - {1,5*4/2}=10-3=7m ruch jednostajnie opóźniony z prędkością początkową Vo=5m/s w czasie t=2 s - z wykresu z przyspieszeniem 1,5 m/s2 - obliczone wyżej
wzór s=Vot - at²/2
s4 = 2*2 +{1,5*4/2} = 7 m ruch jednostajnie przyspieszony z prędkością początkową Vo=2 m/s - z wykresu t=2s z wykresu
s=Vot+at²/2 Vo=2 m/s t=2s - z wykresu a=1,5 m/s2 - obliczone
łaczna droga 26,5 m s= s1+s2+s3+s4
łaczny czas 7 s - z wykresu
stąd v=s/t = 3,78 m/s
1 5 1