1.Podaj synonim, którym można zastąpić słowo przeważnie występujące w wyrażeniu przeważnie z Wielkiej Brytanii.
2.Wyjaśnij, dlaczego wyraz angielski piszemy małą literą. podaj odpowiednią zasadę ortograficzną.
3. zaznacz sylabę akcentowaną w podanym wyrazie.
najpospolitsze
4.wyjaśnij własnymi słowami, w jednym zdaniu złożonym, co oznacza wyrażenie wieczne zielone drzewa.
5. wykonaj wykres zdania: W lasach tropikalnych rosną wiecznie zielone drzewa. zaznacz grupę podmiotu i grupę ożeczenia. nazwij wszystkie części zdania.
6. w wyrażeniu proste promienie słowo proste to:
a porównanie
b uosobienie
c epitet
d przenośnia
7. od przymiotników chłodne i pracowite utwórz formy stopnia wyższego i najwyższego.
8.słowa:
odpoczni, nawysszej, snadnie nie są obecnie używane. jak nazywamy takie wyrazy?

1

Odpowiedzi

2010-03-20T10:56:56+01:00
1. zazwyczaj, najczęściej,
2. ponieważ jest to przymiotnik. zasada - Przymiotniki piszemy małą literą.
3. najpospoLItsze. [li]
4. Wiecznie zielone drzewa nie gubią liści, lecz całą zimę pozostają zielone.
5. w załączniku
6. epitet
7. chłodne - chłodniejsze, najchłodniejsze
pracowite - pracowitsze, najpracowitsze
8. archaizmy
39 4 39