8.94.Jaką objętość 0,1-molowego kwasu siarkowodorowego należy dodać do 200cm3 0,2-molowego roztworu siarczanu (VI) miedzi (II), aby wytrącić ilościowo osad siarczanu miedzi (II)?

8.108.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego (VI), jeżeli ze 100 gramami tego roztworu może maksymalnie przereagować 5,71 g żelaza.

8.111. Ile dm3 bromowodoru, odmierzonego w warunkach normalnych, potrzeba do zobojętniania 50cm3 18%roztworu wodorotlenku sodu d=1,2g/cm3

1

Odpowiedzi

2010-03-20T12:28:06+01:00
N cuso4=0,2*0,2=0,04
cm h2s=0,1
v=n/cm=0,04/0,1=0,4dm3

odp:400cm3

8.108.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego (VI), jeżeli ze 100 gramami tego roztworu może maksymalnie przereagować 5,71 g żelaza.

ms=5,71
mr=105,71

cp=571/105,71=5,4%


8.111. Ile dm3 bromowodoru, odmierzonego w warunkach normalnych, potrzeba do zobojętniania 50cm3 18%roztworu wodorotlenku sodu d=1,2g/cm3

2naoh + br2-> 2nabr + h2o

mr naoh=1,2*50=60g
ms=18*60/100=10,8g naoh
10,8-xmoli
40-1
x=0,27mola

cp zaminiamy n acm ze wzoru
cm=cp*d/100M
cm=18*1200/4000=0,54

v=n/cm=0,27/0,54=0,5dm3
4 1 4