Zad.30/55
Pierwiastek chemiczny E występuje w postaci dwóch izotopów:Pierwszy ma masę atomową 14u, a drugi 15u. Zawartość procentowa pierwiastka o masie atomowej 14u wynosi 99,3 procenta. Oblicz średnią masę atomową oraz ustal, jaki to pierwiastek.

zad.32/56
Okres półtrwania promieniotwórczego izotopu 51 Ca wynosi 10 s. Oblicz masę tego izotopu, która pozostanie po 0,5 min, jeśli masa początkowa wynosiła 60g.

Proszę o wszystkie obliczenia
Daję naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T11:03:48+01:00
32.
0,5 min = 30 s.
0s -----> 60g
10s -----> 30 g
20 s ------>15 g
30 s ------> 7,5 g

Odp. po 05, min zostanie 7,5 g tego izotopu.

30.

izotopu 14 u jest 99,3%
izotopu 15 u jest 100%-99,3%= 0,7%

14u x 99,3% + 15ux0,7%
----------------------------- = 0,14u x 99,3+0,15u x 0,7=13,902u+0,105u=14,007u
100%

Teraz spr w ukłądzie okresowym i pierwiastek o masie atomowej 14,007 to azot. (te myślniki w 30 zadaniu to kreska ułamkowa ;p)
8 5 8