Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T10:56:27+01:00
PRZYCZYNY:
-Sytuacja w Europie (Rewolucja we Francji, Powstanie w Belgi)
-Łamanie Konstytucji Królestwa Polskiego przez cara
-Chęć wysłania wojsk Królestwa Polskiego do Francji i Belgii
-Niezadowolenie armii Polskiej z działalności Księcia Konstantego
-Nie zwoływanie Sejmów Królestwa Polskiego
-Działalność konspiracyjna o charakterze niepodległościowym "Towarzystwo Patriotyczne"
-Spisek Podchorążych 1928r. na czele z Piotrem Wysockim.

PRZEBIEG:

-Wybuch 29/30 listopad 1830r.
-Noc Listopadowa (główny cel:Schwytanie Konstantego i atak na:Belweder i Arsenał.
-Ucieczka Konstantego i i zdobycie Arsenału
-Detronizacja (zdjęcie z tronu) MIKOŁAJA I przez sejm Królestwa Polskiego
-Ogłoszenie powstania narodowego przez Sejm Królestwa Polskiego
-Wojna Polsko-Rosyjska 1831r. |(na dole bitwy)
-Luty 1831r. zwycięstwo pod Stoczkiem
-Zwycięstwo pod Grochowem i Olszynką Grochowską
-Pod dowództwem Ignacego 'Prądzyńskiego zwycięstwo po Iganiami, Wawrem i Dębem Wielkim
-Wstrzymanie działań powstańców przez wodza naczelnego Jana Skrzyneckiego
-26 maj 1831r. klęska pod Ostrołęką
-Marsz Rosjan na Warszawę - upadek Stolicy
-Rząd i wojska powstania opuszczają Warszawę
-Ostateczna klęska powstania.

SKUTKI (Represje)
-Zniesienie Konstytucji
-Wprowadzenie Statutu Organicznego
-Konfiskaty Mienia
-Likwidacja Wojska, Sejmu i Uniwersytetu Warszawskiego w Królestwie Polskim.
-Zbudowanie Cytadeli (więzienia politycznego dla przeciwników carskich)
-Stan wyjątkowy
-Powstańcy zsyłani w głąb Rosji na katorgę
-Wielka Emigracja
6 3 6