Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T11:31:28+01:00
Przyjmujemy g=10 m/s2
rzut pionowy do góry prędkość w tym rzucie opisuje równanie
Vk=Vo -gt na samym szczycie Vk=0
zatem czas wznoszenia t=Vo/g
ciało spada czas spadania = czas wznoszenia zatem łączny czas
t=2Vo/g = 2*20/10 = 40/10 = 4 s
1 1 1