Zad1.Ułóż 10 takich zdań , aby wymienione niżej rzeczowniki wystąpiły w podanych formach.
1.bracia-Celownik ,liczba mnoga
2.muzeum-Dopełniacz, liczba mnoga
3.człowiek-Narzędnik , liczba mnoga
4. dłoń-Narzędnik, liczba mnoga
5.rok-Biernik, liczba mnoga
6.kość-Narzędnik, liczba mnoga
7.Nowakówna-Dopełniacz,liczba pojedyncza
8.Białystok-Miejscownik,liczba pojedyncza
9.sędzia-narzędnik,liczba pojedyncza
10.Anna i Paweł Lipszycowie-Celownik
11.przyjaciel-Miejscownik,liczba mnoga

1

Odpowiedzi

2009-10-27T16:57:50+01:00
1. braciom
2. muzeów
3. ( z ) ludźmi
4. ( z ) dłońmi
5. lata
6. ( z ) kośćmi
7. Nowakówny
8. ( o ) Białymstoku
9. ( z ) sędzią
10. Annie i Pawłowi Lipszyc
11. ( o ) przyjaciołach
7 4 7