1. Korzystając z dostępnych źródeł informacji (np. rocznika statystycznego, internetu), oceń możliwości rozwoju polskich portów morskich
2. Jakie są warunki rozwoju przemysłu na Nizinie Śląskiej
3. Jakie są warunki rozwoju na Nizinie Wielkopolskiej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T17:42:55+01:00
Zadania z Planety Nowej 3.

1.Rozwój portów morskich Polski związany jest w głównej mierze z inwestycjami realizowanymi w obrębie Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska. Bez pomocy i wsparcia ze str. publicznej byłoby trudno zapewnić poprawny poziom finansowy projektów rozwoju owych portów.

2. znajdujące się tam surowce: ruda miedzi, surowce skalne; przemysł elektromaszynowy, chemiczny, spożywczy; Wrocław, Opole, Brzeg, Głogów

3. warunki rozwoju czego?
rolnictwa: gleby bielicowe, brunatne i płowe; warunki zbliżone do Niziny Śląskiej z różnica krótszego okresu wegetacji
przemysłu: surowce: sól kamienna i potasowa, węgiel brunatny, gaz ziemny; przemysł spożywczy, drzewny, włókienniczy; Kalisz, Zielona Góra, Ostrów Wielkopolski
8 4 8