Zad2.
Suma czterech liczb wynosi 88. Druga liczba jest o 40% większa od pierwszej, ale trzy razy mniejsza od trzeciej. Czwarta liczba jest średnią arytmetyczną pierwszych trzech liczb. Co to za liczby ?

Zad 3.
Różnica dwóch liczb wynosi 5. Znajdź te liczby , jeżelis różnica kwadratów pierwszej liczby zmniejszonej o 2 i drugiej liczby wynosi 21.

Zad 4
Ojciec podzielił ziemię dla trzech synów. Pierwszemu dał 1/3 majątku i 1 ha, drugiemu 3/7 reszty i 1 ha, a trzeciemu 2/3 tego co zostało i dodał ostatni hektar, Ile hektarów ziemi otrzymał każdy z synów i jak duży był majątek.

Zad 5
ZA trzy albumy zapłacono 150 zł. Wartość drugiego albumu stanowi 40% wartości poierwszego, zaś za trzeci album zapłacono 160% wartości pierwszego. Ilekosztował każdy z tych albumów?

to są równiania jakby coś :] pliss

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T12:10:53+01:00
Zad.2

x-I liczba
y-II liczba
z-III liczba
a-IV liczba

x+y+z+a=88

y=x+40%x=x+0,4x=1,4x
z=3y
z=3(1,4x)=4,2x
a=(x+y+Z):3 bo srednia arytm
a=(x+1,4x+4,2x):3
a=6,6x:3=2,2x
podstawiam

x+y+z+a=88
x+1,4x+4,2x+2,2x=88
8,8x=88
x=10

czyli y=1,4x=14
z=4,2x=42
a=2,2x=22
zatem te liczby to,10,14,42,22

zad.4
x- majątek
1 syn=⅓x+1ha
x-(⅓x+1)=⅔x-1
2syn=³/₇ (⅔x-1)=²/₇x-³/₇+1=²/₇x+⁴/₇
zostało: ⅔x-1-²/₇x-⁴/₇=⁸/₂₁x-¹¹/₇
3 syn:⅔(⁸/₂₁x-¹¹/₇)+1=¹⁶/₆₃x-¹/₂₁
⅓x+1+²/₇x+⁴/₇+¹⁶/₆₃x-¹/₂₁=x
-⁸/₆₃x=-³²/₂₁
x=12= ilosc ha ziemi
1 syn:⅓z 12+1=5ha,,, zostało 12-5=7ha
2syn:³/₇z 7+1=4ha ,,, zostało: 7-4=3ha
3syn:⅔z 3ha+1=3ha

Mam nadzieję, że pomogłam ;)