RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI:
a) 3x-4=8(2x-3)+5
b) 0.8x+7=3(0.6x-3)
c) 5x-8+9=3(2x+5)
d) 8x-3(2x-1)=0
e) 4x-5+8x+1=5(3+2)
f) 2x-7+5x=7(x-4)+5
g) 4,2x+5=3(0,6+3)
h) -4x+2(1-2x)=8x+5
i) -9x-4(2-5x)=5
j) -7+2x+5(x-7)=0
k) 4x-8(2x-3)=6(5-2x)-6

PLIS NA DZISIAJ!!!!, POTRZEBNE Z OBLICZENIAMI!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T11:33:39+01:00
RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI:
a) 3x-4=8(2x-3)+5
3x -4 = 16x -24 +5
3x -16x = -19 +4
-13x = -15
x = (-15): (-13)
x = 15/13

b) 0.8x+7=3(0.6x-3)
0,8x +7 = 1,8x -9
0,8x -1,8x = -9 -7
-x = -16
x = 16

c) 5x-8+9=3(2x+5)
5x +1 = 6x +15
5x -6x = 15 -1
-x = 14
x = -14

d) 8x-3(2x-1)=0
8x -6x +3 = 0
2x = -3
x = -3/2

e) 4x-5+8x+1=5(3+2)
4x +8x -5 = 25
12x = 25 +5
12x = 30
x = 30/12
x = 5/2
x = 2,5

f) 2x-7+5x=7(x-4)+5
7x -7 = 7x -28 +5
7x -7x = -23 +7
0 = -16 nieprawda, brak rozwiązania

g) 4,2x+5=3(0,6+3)
4,2x +5 = 1,8+9
4,2x = 10,8 -5
4,2x = 5,8
x = 58/10*10/24
x = 58/24
x = 29/12

h) -4x+2(1-2x)=8x+5
-4x +2 -4x -8x = 5
-16x = 5 -2
-16x = 3
x = -3/16

i) -9x-4(2-5x)=5
-9x -8 +20x = 5
11x = 5 +8
11x = 13
x = 13/11

j) -7+2x+5(x-7)=0
-7 +2x +5x -35 = 0
7x = 42
x = 42 :7
x = 6

k) 4x-8(2x-3)=6(5-2x)-6
4x -16x +24 = 30 -12x -6
-12x +12x = 24 -24
0 = 0
tożsamość , wiele rozwiązań.

1 5 1
2010-03-20T11:38:46+01:00
A) 3X-4=16X-24+5
3X-4=16X-19
3X-16X=-19+4
-13X=-15
X=15/13=1 2/13
B) 0,8X+7=1,8X-9
0,8X-1,8X=-9-7
-1X=-16
X=16
C) 5X+1=6X+15
5X-6X=15-1
-1X=14
X=-14
D) 8X-6X-3=0
2X-3=0
2X=3
X=1 1/2
E) 12X-4=15+10
12X-4=25
12X=25+4
125X=29
X=29/12=2 5/12
F) 7X-7=7X-18+5
7X-7X=-28+5+7
0X=-16 BRAK ROZWIĄZAŃ
G) 4,2X+5=1,8+9
4,2X=1,8+9-5
4,2X=5,8
X=1,38
H) -4X+2-4X=8X+5
-8X-8X=5-2
-16X=3
X=-3/16
I) -9X-8+20X=5
11X=13
X=1 2/11
J) -7+2X+5X-35=0
-42+8X=0
8X=42
X=5,25
K) 4X-16X+24=30-12X-6
-12X+24=24-24
-12X+12X=24-24
0=0 WIELE ROZWIĄZAŃ