Odpowiedzi

2010-03-20T11:38:25+01:00
K₀=kapitał początkowy=500zł
p=procent=6
n=ilość dopisywanych odsetek=4

k=500(1+6%)⁴
k=500(1+0,06)⁴
k=500×1,2624769
k=631,24zł będzie po 2-letnim oszczedzaniu