1. iloczyn liczb 2a i b to:
a) 2a+b
b) 2a-b
c) 2ab
d) 2a/b

2.
Wojtek chce kupić x czekolad po 2 złote i y czekolad po 3 złote. Ile złotych zapłaci za zakupy ?
a) x+y
b) 2x+3y
c) 2x+y
d) x+3y

3. Wyrazami sumy algebraicznej 5a-7b+1 są:
a) 5a,7b,1
b) 5a,7b,-1
c) 5a,-7b , -1
d) 5a,-7b,1

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T11:34:31+01:00
Zad.1]
odp. c
2ab
zad.2]
odp. b
2x+3y
zad.3]
odp. d
5a;-7b i 1
1 5 1
2010-03-20T11:34:48+01:00
1.
c) 2ab

2.
b) 2x+3y

3.
d) 5a,-7b,1
1 2 1
2010-03-20T11:36:13+01:00