Zadanie 1 Znajdź liczbę x dla której :
a) wartość wyrażenia 1 - 5x jest równa - 9 ,
b) wartość wyrażenia 6x +7 jest równa wartości wyrażenia 1 - 5x
Zadanie 2 Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania : załącznik

3

Odpowiedzi

2010-03-20T11:40:32+01:00
1.
1-5x=-9
5x=1-(-9)
5x=10
x=10:5
x=2

6x+7=-9
6x=-9+7
6x=-2
x=-2:6
x=3/6
2010-03-20T11:43:54+01:00
A) 1-5x=-9
5x=-9-1
5x=-10/:5
x=2

b) 6x+7=1-5x
6x+5x= 1-7
11x= -6 / :11
x= -6/11Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T11:45:21+01:00
1 - 5x = - 9
-5x = -9 -1
-5x = -10
x = -10 : -5
x = 2

6x + 7 = 1 - 5x
6x + 5x = 1 - 7
11x = -6 : 11
x = -6/11